برنامه نویسی و کار با کارت های آنالوگ PLC امرن سری CJ1

CJ1W-CS1W-Analog

سری CJ1 کارت های متنوعی برای ورودی ها و خروجی های آنالوگ دارد. در این نوشته نحوه کار با ورودی های آنالوگ CJ1 بررسی می شود.

اگر روی کارتی را که تهیه کرده اید مشاهده کنید، می بیند که ۲ عدد کلید چرخان زرد رنگ دارد. این کلید ها شماره کارت را مشخص می کند. یکی عدد یکان و دیگری عدد دهگان را مشخص می کند. در شکل زیر این کلید ها را میبنید. کلید سمت راست یکان و کلید سمت چپ دهگان را مشخص می نماید. مثلا اگر کلید سمت راست روی ۲ و کلید سمت چپ روی ۴ باشد در این صورت شماره این کارت عدد ۴۲ می شود.

cj1_analog_input_1در کار با کارت های آنالوگ ما از دو ناحیه حافظه استفاده می کنیم. D و CIO . هر کارتی که روی CPU قرار می دهیم قسمتی از فضای حافظه D و CIO را اشغال می کند. آدرس این ناحیه از روی همان شماره کارت بر اساس فرمول زیر تعین می گردد:

n=2000+(Unit Number mul 10)
m=20000 +(Unit Number mul 100)

عدد n معرف آدرس شروع ناحیه CIO و عدد m معرف آدرس شروع ناحیه D می باشد. طول فضایی که هر کارت از ناحیه CIO اشغال می کند ۱۰ و از ناحیه D مقدار ۱۰۰ ورد(word) می باشد.

به عنوان مثال در کارتی که Unit Number آن ۴۲ می باشد عدد n و m آن یه شکل زیر در می آید:

n=2000+(42 mul 10) ==> n = 2420
m=20000 +(42 mul100) ==> m = 24200

بنابراین خانه های حافظه ۲۴۲۰ تا ۲۴۲۹ از ناحیه CIO و خانه های حافظه ۲۴۲۰۰ تا ۲۴۲۹۹ از ناحیه D به کارت فوق اختصاص داده می شود.

توجه کنید که ممکن است شما روی CPU از کارتهای ویژه امرن که شامل کارت های ورودی- خروجی آنالوگ، دما و … می باشد (به طور کلی هر کارتی که روی آن این کلید های چرخان وجود دارد) بیش از یک عدد داشته باشید. در این صورت هر کارتی باید Unit Number منحصر به فرد داشته باشد و هیچ دو کارتی نباید عددی یکسان داشته باشند. اگر این اعداد یکسان باشد در این صورت خطای UNIT No. DPL ERR در PLC تولید شده و سیستم کار نخواهد کرد.

توجه داشته باشد کارتی مانند CJ1W-AD161 دو شماره را برای خود اشغال می کند. مثلا اگر Unit Number آن ۸ باشد شما دیگر نمی توانید از Unit Number بعدی یعنی ۹ هم استفاده کنید.

این نوشته ادامه دارد ولی شما می توانید فایل زیر را دانلود و مطالعه کنید.

کتابچه کار با کارت های آنالوک CJ1 و CS1

آموزش های رایگان ، مجازی و حضوری اتوماسیون صنعتی
نام و شماره همراه خود را وارد کنید تا با شما تماس گرفته شود