تایمر آنالوگ H3YN شرکت امرن

تایمر آنالوگ H3YN شرکت امرن

دانلود اطلاعات فنی

نوع تغذیه تعداد کنتاکت مدل رنج زمانی پایین (۰٫۱ ثانیه تا ۱۰ دقیقه) مدل رنج زمانی بالا (۰٫۱ دقیقه تا ۱۰ ساعت)
۲۴, ۱۰۰ to 120, 200 to 230 VAC;
۱۲, ۲۴, ۴۸, ۱۰۰ to 110, 125 VDC
۲ کنتاکت (DPDT) H3YN-2 H3YN-21
۴ کنتاکت (۴PDT) H3YN-4 *1 H3YN-41 *1
۲۴ VDC ۴ کنتاکت دودویی (۴PDT (Twin contacts)) H3YN-4-Z *1, *2 H3YN-41-Z *1, *2

dphico_telegram

آموزش های رایگان ، مجازی و حضوری اتوماسیون صنعتی
نام و شماره همراه خود را وارد کنید تا با شما تماس گرفته شود