تعیین مد عملکرد Heavy Duty یا Normal Duty

Normal Duty & Heavy Duty

 

در اینورترهای یاسکاوا

ND  این حالت زمانی به کار میرود که نوع کاربرد طوری باشد که با افزایش سرعت گشتاور کاهش پیدا کند .مانند موتور های  پمپ  وفن .در این حالت درایو حداکثر توانایی تحمل ۱۲۰ درصد جریان نامی را دارد.در این حالت میتوان موتوری با یک رنج بالاتر از رنج درایو راه اندازی کرد .c6 -1 = 1

HD  در این حالت درایو حداکثر توانایی تحمل ۱۵۰ درصد جریان نامی را دارد وغالبا در کاربرد هایی استفاده میشود که گشتاور ثابت ویا گشتاور زیاد مورد نیاز آنها میباشد.مانند کانوایرها واکسترودرها در این حالت بایستی از درایو هم توان با موتور استفاده گردد.c6-1 = 0

 

 

dphico_telegram

آموزش های رایگان ، مجازی و حضوری اتوماسیون صنعتی
نام و شماره همراه خود را وارد کنید تا با شما تماس گرفته شود