جزوه آموزشی اینورتر های شرکت OMRON

جزوه آموزشي اينورتر هاي شركت OMRONReviewed by omroniran on Oct 17Rating: 4.5جزوه آموزشي اينورتر هاي شركت OMRONاز طریق لینک زیر می توانید جزوه آموزشی اینورترهای شرکت Omron را دانلود کنید. قابل ذکر است که این جزوه برای محصولات شرکت Yaskawa هم قابل استفاده است.

از طریق لینک زیر می توانید جزوه آموزشی اینورترهای شرکت Omron را دانلود کنید. قابل ذکر است که این جزوه برای محصولات شرکت Yaskawa هم قابل استفاده است.

در این جزوه مطالب زیر را مطالعه خواهید کرد:

مقدمه
از نظر شما چرا به اینورتر نیاز داریم ؟
کاربرد اصلی اینورتر

فصل ۱
ساختار موتور القایی
میدان مغناطیسی گردان
روش تر سیمی
ولتاژ القایی
عملکرد موتور القایی در حالت سکون
عملکرد موتورهای القایی سه فاز در حالت چرخش
بررسی سه حالت موتوری ، ژنراتوری و ترمزی در ماشینهای القایی سه فاز
حالت کار کرد ترمزی
مدار معادل تقریبی موتور القایی
روشهای کنترل سرعت
تغییر قطبها
کنترل ولتاژ
کنترل فرکانس
سیستم کنترل با حلقه بسته
توضیحی کوتاه در مورد مبدلها
یکسو ساز
یکسو سازهای سه فاز
یکسوساز دیودی نیم موج
نمونه ای از مبدل تریستوری آامل
اینورتر (مبدل DC به AC)
اینورتر منبع ولتاژ
اینورتر سه فاز
اینورترهای مدولاسیون پهنای پالس
PWM چیست؟
بازیافت انرژی لغزش روتور ( ENERGY SAVING )
IGBT چه نقشی را برعهده دارد ؟
برخی از محیطهایی که اینورتر در آنها به کار می رود
قابلبتها و انواع مختلف اینورترهای شرکت OMRON
J7 : اینورتری برای کنترل سرعت مقدماتی
MV : اینورترهای دارای قابلیت کنترل برداری بدون سنسور
E7 اینورترهای طراحی شده برای HVAC
F7: اینورترهای دارای قابلیت کنترل برداری کامل شار
L7 : اینورتر مختص آسانسورها
قابلیت های اینورترهای سری VIMR-V7 شرکت Omron
گشتاور قدرتمند ، مطلوب برای کاربردهای مختلف
قابلیتهای کارا ، مناسب و آسان
استانداردهای جهانی (EC , UL / cUL )
قابلیت استفاده از کلیه شبکه های رایج صنعتی
سیگنالهای ورودی / خروجی متعدد
تضعیف هارمونیکها
لغات تخصصی

فصل ۲
نصب
نکاتی که در هنگام نصب باید به آنها توجه نمایید
جهت نصب و فواصل مورد نیاز
محافظت دمایی
محافظت در برابر ورود اشیا خارجی در هنگام نصب
برداشتن و نصب پوشش های اینورتر
نکاتی که در حین سیم بندی می بایست به آن توجه داشت
ترمینالها
توضیحات ترمینالهای اصلی
توضیحات تر مینالهای کنترلی
انتخاب نوع ورودی مربوط به ورودی آنالوگ کنترل فرکانس
اتصالات استاندارد پایه های اینورتر
سیم بندی ترمینالهای اصلی
سیم بندی ورودی های مدار اصلی
نصب کلید حفاظت موتور ( Circuit Breaker )
نصب یک رله حفاظت جریان نشتی (Ground Fault Interrupter)
نصب یک کنتاکتور مغناطیسی
اتصال منبع تغذیه به اینورتر
نصب راکتور AC
نصب یک رویتگر جریان موجی Surge
نصب یک نویز فیلتر در سمت تغذیه اینورتر
سیم بندی در بخش خروجی مدار اصلی
اتصال بار به ترمینالهای اینورتر
مقابله با نویز القایی
مقابله با نویزهای رادیویی
طول کابل به کار رفته بین اینورتر و موتور
سیم بندی زمین
مقابله با هارمونیکها
مشکلات ایجادی به علت وجود هارمونیک
علت ایجاد هارمونیکها
مقابله با ایجاد هارمونیکها
رآکتور DC/AC
تاثیرات راکتور
اتصال مقاومت ترمزی
طریقه اتصال مقاومت ترمزی
سیم بندی ترمینالهای مدار کنترلی
سیم بندی ترمینالهای ورودی / خروجی کنترلی
ترمینال ورودی مر بوط به فرکانس مرجع
معیار های راهنمای EC
سیم بندی منبع تغذیه با توجه به راهنمای EC
اتصال موتور به اینورتر
سیم بندی مدار کنترلی
زمین کردن شیلد

فصل ۳
کلمات کلیدی
مختصری از عملکرد
مثالی از تنظیم فرکانس مرجع
مراحل عملکرد
مثالی از نمایش محتویات چندین مقدار مختلف
مراحل کار
مثالی از انتخاب جهت چرخش ساعتگرد و یا پاد ساعتگرد موتور
مثال انتخاب نوع تنظیمات از روی پنل و یا با استفاده از پارامترها
نسخه برداری از تنظیمات اینورتر

مراحل نسخه برداری از پارامترها
تنظیمات پارامتر n001 برای انتخاب تعداد پارامترهای مجاز برای اعمال تنظیمات
چگونگی تنظیم پارامتر n001
مراحل لازم جهت خواندن مقایدر تنظیمی پارامترها
انتقال اطلاعات موجود بر روی حافظه پنل اپراتوری اینورتر به یک اینورتر دیگر
مراحل لازم جهت نسخه برداری از مقادیر تنظیمی پارامترها
خطایابی مقادیر پارامترهای نسخه برداری شده
مراحل خطایابی مقادیر تنظیمی
مجاز یا غیر مجاز کردن خواندن پارامترها
مراحل لازم جهت ممنوع نمودن خواندن اطلاعات
لیست خطاها

فصل ۴
مراحل راه اندازی
مثالی از راه اندازی
تنظیم پارامتر مربوط به روش کنترلی اینورتر
روش تنظیم پارامتر n002 (انتخاب روش کنترلی)
چگونگی تنظیم پارامتر مربوط به جریان نامی ( n036)
عملکرد در حالت بی باری :
تنظیم جهت چرخش ( راستگرد ، چپگرد ) از طریق پنل اپراتوری
کارکرد با بار واقعی
کارکرد با استفاده از پنل اپراتوری
چک نمودن وضعیت عملکرد

فصل ۵
تنظیمات مورد نیاز
تنظیم روش کنترلی توسط پارامتر n002
روش کنترل برداری
روش کنترل V/F
عملکرد در حالت کنترل برداری
تنظیم جریان نامی موتور.
تنظیم لغزش نامی موتور(n106)
تنظیم مقاومت فاز تا فاز (n107)
تنظیم جریان بی باری موتور (n110)
کارکرد در حالت V/F
تنظیم جریان نامی موتور(n036)
تنظیمات مورد نیاز برای روش کنترلی V/F
انتخاب حالت عملکرد LOCAL / REMOTE
روشهای انتخاب مابین دو حالت کاری Local یا Remote
انتخاب روش اعمال فرمان کارکرد به اینورتر
انتخاب روش اعمال فرمان شروع به کار اینورتر  (n003)
تنظیم فعال و یا غیر فعال بودن کلید STOP / RESET موجود برروی پنل (n007)
تنظیمات مر بوط به فرکانس مر جع
انتخاب فرکانس مرجع
انتخاب مرجع فرکانس در صورت کارکرد در حالت Remote از طریق تنظیم پارامتر (n004)
تنظیم فرکانس مرجع در حالت کارکرد Local توسط تنظیم پارامتر n008
حدود بالایی و پایینی فر:کانس مرجع
تنظیمات ورودی آنالوگ
تنظیمات بهره و بایاس توسط پارامترهای (n060 و n061)
تنظیمات ثابت زمانی فیلتر (n062)
تنظیم ورودی آنالوگ ولتاژی چند قابلیته.
تنظیمات مربوط به مقادیر بهره و بایاس ورودی آنالوگ ولتاژی چند قابلیته ،توسط پارامترهای(n069 و n068)
تنظیم ثابت زمانی فیلتر مربوط به ورودی آنالوگ ولتاژی چند قابلیته
تنظیمات مربوط به بهره و بایاس ورودی آنالوگ چند قابلیته در حالت جریانی(n071 و n072)
تنظیم ثابت زمانی فیلتر مربوط به ورودی آنالوگ جریانی چند قابلیته(n073)
تنظیم مرجع فرکانس از طریق کلیدهای موجود بر روی پنل اپراتوری
تنظیمات مربوط به مقیاس مرجع فرکانس (n0359
تنظیمات مربوط به فرکانس مرجع اول تا شانزدهم و فرکانس Inching
پارامترهای n031-n024-n120-n127
تنظیمات مربوط به فرکانس inching – n032
تنظیم فرکانس مرجع از طریق پنل اپراتوری در زمان روشن بودن شاخص FREF
تنظیمات مربوط به توالی کلیدها در هنگام تنظیم فرآانس مرجع (n009)
تنظیم فرکانس مرجع از طریق ورودی پالس
تنظیمات مقیاس ، پالس ورودی(n149)
تنظیم زمان شتاب گیری و کاهش سرعت
تنظیم مقیاس شتابگیری و کاهش سرعت ( n018 ) ( acceleration-deceleration)
تنظیم مدت زمان شتابگیری و کاهش سرعت ( acceleration-deceleration) توسط پارامتهای( n019 تا n022)
مشخصات شتابگیر ی / کاهش سرعت S شکل (n023)
مجاز نمودن تغییر جهت چرخش
تنظیم مجاز یا غیر مجاز بودن تغییر جهت چرخش(n006)
انتخاب چگونگی توقف
ورودی های چند قابلیته
عملکرد در حالت دو سیمه
عملکرد در حالت ٣ سیمه (n052)
خروجی چند قابلیته
اتنخاب عملکرد خروجی چند قابلیته(n059-n057)
مقادیر تنظیمی
ورودی های آنالوگ چند قابلیته و نمایش خروجی پالس
انجام تنظیمات خروجی آنالوگ چند قابلیته از طریق پارامترهای (n065-n067)
تنظیمات لازم جهت نمایش خروجی پالس در تر مینالهای مربوط به خروجی آنالوگ چند قابلیته (n065 و n150)

 

دانلود

dphico_telegram

‏6 دیدگاه در نوشته‌ی “جزوه آموزشی اینورتر های شرکت OMRON

 1. عطائی

  سلام
  چرا لینک دانلود جزوه آموزش اینورتر امرن وجود نداره؟
  نمیشه دانلود کرد؟
  تشکر

 2. علی

  سلام
  لینک دانلود موجود نیست
  البته دوستان دیگر هم به این مطلب اشاره کرده اند

آموزش های رایگان ، مجازی و حضوری اتوماسیون صنعتی
نام و شماره همراه خود را وارد کنید تا با شما تماس گرفته شود