خطای ER-01 اینورتر V1000

er-01

این کد نشان دهنده اشتباه بودن خطای اطلاعات موتور می باشد.

از دلایلی در این خطا ورود اطلاعات اشتباه در طی فرآیند تنظیم خودکار ( Auto tuning) است که باید پارامترهای T1 را با پلاک موتور انطباق داده و اطلاعات صحیح را وارد نمود و فرآیند تنظیم خودکار را مجدداً راه اندازی کرد.

یکی دیگر از دلایل ایجاد این خطا تنظیم نبودن تنظیمات جریان خروجی موتور و جریان نامی موتور (پارامترهای T1-02 و T1-04) می باشد که در این حالت باید ظرفیت موتور و اینورتر بررسی شده و پارامترهای فوق بررسی شوند.

همچنین دلیل دیگر بوجود آمدن این خطا ایراد در تنظیمات جریان خروجی بی باری می باشد.

برای رفع این خطا در این حالت باید جریان نامی موتور و جریان بی باری آن بررسی شده و تنظیمات T2-03 و T1-04 اصلاح شوند.

همچنین این ایراد می تواند به دلیل عدم انطباق فرکانس پایه و دوران پایه موتور (پارامترهای T1-05 وT1-07 ) باشد که باید در این حالت پارامترهای T1-05 و T1-07 اصلاح شوند.

 

dphico_telegram

آموزش های رایگان ، مجازی و حضوری اتوماسیون صنعتی
نام و شماره همراه خود را وارد کنید تا با شما تماس گرفته شود