خطای ER-03 اینورتر V1000

er-03این کد خطای ورودی کلید Stop را نشان می دهد.
زمانی این خطا نمایش داده می شود که کلید Stop فشرده شود. در این حالت تنظیم خودکار (  Auto tuning) به صورت کامل انجام نمی شود و باید این فرآیند از ابتدا آغاز شود.

 

dphico_telegram

آموزش های رایگان ، مجازی و حضوری اتوماسیون صنعتی
نام و شماره همراه خود را وارد کنید تا با شما تماس گرفته شود