خطای ER-04 اینورتر V1000

er-04این کد خطای مقاومت بین دو خط را نشان می دهد.
یکی از دلایل بوجود آمدن این خطا ورود اطلاعات اشتباه در زمان تنظیم خودکار اینورتر  (  Auto tuning) می باشد برای حل این مشکل ابتدا مقادیر وارد شده در پارامترهای T1 را با پلاک موتور تطبیق می دهیم. اگر متفاوت بود اصلاح می نماییم و یا تنظیم خودکار را مجدداً راه اندازی کرده و اطلاعات درست را وارد می نماییم.
از دیگر دلایل بوجود آمدن این خطا عدم تکمیل پروسه تنظیم خودکار (  Auto tuning ) در زمان پیش بینی  شده می باشد و یا مقادیر محاسبه شده توسط اینورتر خارج از محدوده تنظیم می باشد که در این صورت سیم بندی موتور را بررسی نموده و موتور را از دستگاه جدا کرده و فرآیند تنظیم خودکار را مجدداً انجام می دهیم.

 

dphico_telegram

آموزش های رایگان ، مجازی و حضوری اتوماسیون صنعتی
نام و شماره همراه خود را وارد کنید تا با شما تماس گرفته شود