خطای ER-05 اینورتر V1000

er-05

 

کد ER-05 خطای جریان بی باری می باشد.

یکی از دلایل بروز این خطا ورود اطلاعات اشتباه در زمان تنظیم خودکار می باشد که برای حل این ایراد باید اطلاعات پارامتر های گروه T1 را بر اساس پلاک موتور اصلاح نمود. تنظیم خودکار را مجددا راه اندازی کرده و اطلاعات صحیح را وارد نمایید.

دیگر دلیل ایجاد شدن این خطا کامل نشدن عملیات تنظیم خودکار در طی زمان طراحی شده می باشد و یا مقادیر محاسبه شده خارج از محدوده مشخص شده می باشد. برای حل این مشکل سیم بندی موتور را بررسی نمایید و یا موتور را از دستگاه جدا ساخته و عملیات تنظیم خودکار را انجام دهید.

 

dphico_telegram

آموزش های رایگان ، مجازی و حضوری اتوماسیون صنعتی
نام و شماره همراه خود را وارد کنید تا با شما تماس گرفته شود