خطای ER-09 در اینورتر V1000 شرکت یاسکاوا-Yaskawa

er-09

این خطا مربوط به خطای شتاب افزایشی است. البته این خطا تنها در زمان تنظیم خودکار(Auto Tuning) تشخیص داده می شود.

یکی از دلایل وقوع این خطا این است که موتور بر اساس شتاب تعیین شده، شتاب نمی گیرد. برای رفع این خطا در این حالت یا باید توسط پارامتر C1-01 زمان شتاب افزایشی را زیاد کرد و یا در صورت امکان موتور را از دستگاه جدا نمود.

از دیگر دلایل وقوع این خطا محدودیت گشتاور در زمان پایین بودن سرعت است(پارامتر های L7-01 و L7-02). در این حالت باید تنظیمات این دو پارامتر را بررسی نمود و یا مقادیر تنظیم را افزایش داد.

 

dphico_telegram

آموزش های رایگان ، مجازی و حضوری اتوماسیون صنعتی
نام و شماره همراه خود را وارد کنید تا با شما تماس گرفته شود