خطای ER-11 در اینورتر یاسکاوا – V1000

er-11

خطای ER-11 مربوط به خطای سرعت موتور می باشد. البته این خطا زمانی می تواند بوجود آید که در حالت تنظیم خودکار باشیم.(Auto tuning).

دلیل بوجود آمدن این خطا انتخاب گشتاور بسیار بالا است که در این حالت برای رفع این مشکل باید زمان شتاب گرفتن را توسط پارامتر C1-01 بیشتر نمود و یا در صورت امکان دستگاه را از موتور جدا نمود.

 

dphico_telegram

آموزش های رایگان ، مجازی و حضوری اتوماسیون صنعتی
نام و شماره همراه خود را وارد کنید تا با شما تماس گرفته شود