دستور APR

دستور APRReviewed by Omron Iran on May 23Rating: 5.0دستور APRبا استفاده از این دستور می توانید عملیات ساده Sin و Cos رو انجام دهید و یا یک درونیابی خطی را انجام دهید. در این بخش قسمت آخر یعنی درونیابی خطی توضیح داده می شود. در آدرس کنترل ورد تنظیمات رو انجام می دهید.

apr

با استفاده از این دستور می توانید عملیات ساده Sin و Cos رو انجام دهید و یا یک درونیابی خطی را انجام دهید. در این بخش قسمت آخر یعنی درونیابی خطی توضیح داده می شود. در آدرس کنترل ورد تنظیمات رو انجام می دهید.
apr1
مقادیر بعدی C به شکل زیر پر می شوند:

apr2

آموزش های رایگان ، مجازی و حضوری اتوماسیون صنعتی
نام و شماره همراه خود را وارد کنید تا با شما تماس گرفته شود