راه اندازی سریع اینورتر V1000

راه اندازی سریع اینورتر V1000Reviewed by omroniran on Oct 20Rating: 5.0راه اندازی سریع اینورتر Yaskawa

v1000_wiring
پارامترهای مهم برای راه اندازی سریع:

a1-02: مد کنترلی

۰: V/F

۱: Open Loop Vector Control

۲: PM Open Loop Vector Control

 

a1-03: بازنشانی تنظیمات:

۰: عدم بازنشانی

۱۱۱۰: بازنشانی با تنظیمات استفاده کننده

۲۲۲۰: بازنشانی در حالت ۲ سیمه

۳۳۳۰: بازنشانی در حالت ۳ سیمه

 

b1-01: تنظیم فرکانس مرجع

۰: صفحه کلید اینورتر

۱: ورودی آنالوگ

۲: شبکه مدباس

۳: برد ارتباطی

۴: ورودی پالس

 

b1-02: نحوه راه اندازی اینورتر

۰: صفحه کلید اینورتر

۱: ورودی های دیجیتال

۲: شبکه مدباس

۳: برد ارتباطی

 

دانلود کتابچه راه اندازی سریع V1000

 

 

dphico_telegram

 

 

آموزش های رایگان ، مجازی و حضوری اتوماسیون صنعتی
نام و شماره همراه خود را وارد کنید تا با شما تماس گرفته شود