فیلم : نحوه ارتباط HMI به PLC امرن از طریق سیمولاتور

در این فیلم آموزشی نحوه اتصال نمایشگرهای سری NS شرکت امرن به PLC های همین شرکت از طریق سیمولاتور نرم افزاری آشنا می شوید.

 

 

dphico_telegram

آموزش های رایگان ، مجازی و حضوری اتوماسیون صنعتی
نام و شماره همراه خود را وارد کنید تا با شما تماس گرفته شود