پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران

شرکت داده پردازان هوشمند ایلیا مقدم شما را در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران گرامی می دارد.
زمان : ۱۷ الی ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۴
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران؛ سالن ۲۷ غرفه شماره ۱۲۱۵

elecshow-15

آموزش های رایگان ، مجازی و حضوری اتوماسیون صنعتی
نام و شماره همراه خود را وارد کنید تا با شما تماس گرفته شود