خانواده G9SE مدل های بسیار باریک برای توقف اضطراری و نمایش می باشد. در این گروه مدل هایی با ۲ یا ۴ تیغه و با تایمر تاخیر در قطع تولید شده اند. در این مدل ها سیم کشی ساده با ترمینال های فنری داشته و با عرض ۱۷٫۵ و یا ۲۲ میلیمتر بسیار باریک هستند. حداکثر زمان پاسخ آنها ۱۵ میلی ثانیه بوده و قابلیت تاخیر در قع را دارند.

– عرض ۱۷٫۵ و ۲۲ میلیمتر برای صرفه جویی در فضا

– حداکثر زمان پاسخ ۱۵ میلی ثانیه

– قابلیت تاخیر در قطع

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

آموزش های رایگان ، مجازی و حضوری اتوماسیون صنعتی
نام و شماره همراه خود را وارد کنید تا با شما تماس گرفته شود