کارت ADAM-4150 – ماژول ۱۵ کاناله دیجیتال با مدباس

کارت ADAM 4150 - ماژول 15 کانال دیجیتال با مدباس

دانلود اطلاعات فنی

  • دارای ۷ کانال ورودی و ۸ کانال خروجی دیجیتال
  • ایمن در برابر نویز های قوی: حفاظت ورودی ها از امواج ۱kV, 3kV EFT و ۸kV ESD
  • محدوده ولتاژ ورودی : +۱۰ ~ +۴۸ VDC
  • دارای نمایشگر LED برای نظارت بر وضعیت آدرس تنظیمات
  • دارای فیلتر دیجیتال
  • دارای شمانده ۱kVGz برای کانال های ورودی
  • حفاظت جریان جاری / کوتاه
  • پشتیبانی پالس خروجی برای کانال های خروجی
نمایشگر LED Status, Comm, and DIO
منبع تغذیه ۱۰~۴۸ VDC
فرکانس ورودی DI counters (32-bit + 1-bit overflow, 3kHz max.)
Watchdog Timer System (1.6 second) & Communication
اتصال ۲ x plug-in terminal block (#14~22 AWG)
دما -۴۰~۸۵°C (40~185 °F)
رطوبت ۵~۹۵ %RH
دما ذخیره -۴۰~۸۵°C (40~185 °F)
رابط RS-485
Isolation Protection ۳۰۰۰ VDC
پروتکل های ارتباطی ASCII command & Modbus/RTU
سرعت ارتباط Serial: From 1,200 to 115.2 k
فاصله ارتباطات Serial: 1.2 km
کنترل جریان داده بله
تعداد کانال ورودی ۷
ولتاژ ورودی Dry contact: Logic level 0: close to GND Logic level 1: open Wet contact: Logic level 0: 3 VDC max. Logic level 1: 10~30 VDC
تعداد کانال خروجی ۸ Open collector to 40V, 1 A max. load Support 1 kHz pulse output
اتلاف قدرت ۱W load max
آموزش های رایگان ، مجازی و حضوری اتوماسیون صنعتی
نام و شماره همراه خود را وارد کنید تا با شما تماس گرفته شود