کارت ADAM 5080 – ماژول فرکانس / شمارنده

کارت ADAM – 5080دانلود اطلاعات فنی

خصوصیات

 • تعداد کانال : ۴ عدد
 • فرکانس ورودی :
  (فرکانس مد) HZ1000 – ۰٫۳
  (کانتر مد) HZmax5000 (TTL)
 • سطح جداکننده ورودی :
  سطح صفر : VDC max
  سطح یک : VDC 30 تا ۳٫۵
 • ولتاژ حفاظتی : VRMS 1000
 • ماکزیمم شمارش : (bit32) 295,967,294,4
 • مینیمم جریان ورودی : Ma 2
 • کوچکترین سطح پالس :
  فرکانس مد μs 500
  کانتر مد μs 100
 • مد کاری : ( up/down و bi- direcl) کانتر
 • سطح ورودی TTL :
  سطح صفر: VDC 0.8 تا ۰
  سطح یک : VDC 5 تا ۲٫۳
آموزش های رایگان ، مجازی و حضوری اتوماسیون صنعتی
نام و شماره همراه خود را وارد کنید تا با شما تماس گرفته شود