کتاب آموزش درایو (اینورتر) های LS

6_LS_Inverter

عناوین

DRV
FU1
FU2
I/O
APP
EXT
بخش های کاربردی راه اندازی
مجموعه نقشه ها

 

اطلاعات کتاب

نویسنده : محمدرضا یارندپور

ناشر : قدیس

 

 

dphico_telegram

آموزش های رایگان ، مجازی و حضوری اتوماسیون صنعتی
نام و شماره همراه خود را وارد کنید تا با شما تماس گرفته شود