کنترلر دما E5L امرن

کنترلر دمای امرن

این کنترلر کوچک اما قدرتمند امرن به صورت On/Off کنترل می کند. E5L در مدلهای آنالوگ و دیجیتال ارائه شده است. نصب این مدل در داخل تابلو به صورت استاندارد و با استفاده از سوکت PTF 14A-E  صورت می پذیرد.
-موجود در ۴ کاربرد متفاوت
-دارای سنسور جهت استفاده سریع
-خروجی ظرفیت با ۷ تا ۱۰ آمپر در ۲۵۰ ولت AC
-کاربرد ساده و تنظیمات آسان حتی آسان تر از مدل های دیجیتالی
انواع مدلها عبارتند از :
کنترلرهای آنالوگ E5L
E5L-A-30-20
E5L-A-0-50
E5L-A-0-100
E5L-A-0-100-200
کنترلرهای دیجیتال
E5L-C-30-20
E5L-C-0-100
E5L-C-100-200
سری های E5L-A  نمایشگر ندارند ولی مدل های E5L-C دارای نمایشگر هستند.

dphico_telegram

آموزش های رایگان ، مجازی و حضوری اتوماسیون صنعتی
نام و شماره همراه خود را وارد کنید تا با شما تماس گرفته شود