کنترل کننده های جدید امرن – NX7 و NJ1

شرکت امرن کنترل کننده های جدید NJ1 و NX7 را معرفی کرد. این مدل ها رنج این محصولات را توسعه داده است. تولید این دو محصول محدوده گسترده ای از … ادامه خواندن کنترل کننده های جدید امرن – NX7 و NJ1