کارت ADAM-4117 – کارت ۸ ورودی آنالوگ با شبکه مدباس

دانلود اطلاعات فنی  توسط این کارت شما می توانید تا ۸ ورودی آنالوگ را جمع آوری کرده و توسط شبکه مدباس به سیستم دیگری مانند PLC و یا PC انتقال…

به خواندن ادامه دهید

آموزش های رایگان ، مجازی و حضوری اتوماسیون صنعتی
نام و شماره همراه خود را وارد کنید تا با شما تماس گرفته شود