دوره آموزشی Servo

سرفصل دوره: • آشنایی با موتورهای سرو، ساختمان، کارکرد و نحوه کنترل آنها • ساختمان سرو درایوها • انواع کنترل در سیستم‌های سروو، کنترل گشتاور، سرعت و موقعیت • آشنایی…

به خواندن ادامه دهید

برنامه دوره های آموزشی ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۴

ُتقویم آموزشی ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۴ دوره فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور PLC مقدماتی ۱۹-۲۰ ۲-۳ ۲۳-۲۴ ۹-۱۰ ۲۷-۲۸ ۱۰-۱۱ ۲۴-۲۵ ۳۱-۱ ۲۱-۲۲ ۴-۵ ۲۵-۲۶ PLC پیشرفته –…

به خواندن ادامه دهید

آموزش های رایگان ، مجازی و حضوری اتوماسیون صنعتی
نام و شماره همراه خود را وارد کنید تا با شما تماس گرفته شود