VFD(اینورتر) و نقش آن در کاهش مصرف انرژی سیستم های پمپ های صنعتی

یکی از کارکردهای اینورتر صرفه جویی در مصرف انرژی است که در این فایل با آن بیشتر آشنا می شوید.

[download id = “4”]

dphico_telegram

آموزش های رایگان ، مجازی و حضوری اتوماسیون صنعتی
نام و شماره همراه خود را وارد کنید تا با شما تماس گرفته شود