ارتباط plc omron با کامپیوتر

برای اتصال کامپیوتر به PLC ها و HMI شرکت امرن و ارتباط PLC به HMI از طریق پورت RS232 کابلی با آرایش زیر نباز دارید:

 

plcpcntns

dphico_telegram

آموزش های رایگان ، مجازی و حضوری اتوماسیون صنعتی
نام و شماره همراه خود را وارد کنید تا با شما تماس گرفته شود