تحویل فوری تابلوهای TS8 طرح ریتال

 

◀️ تابلوهای طرح TS8 ریتال
◀️ ۲۰ درصد فضای بیشتر
◀️ دسترسی و استفاده درب از ۴ طرف
◀️ استحکام بالا در تنش های مکانیکی

 

? تحویل فوری

شماره تماس : ۸۸۵۹۴۰۱۴ – ۸۸۵۹۴۰۱۵

? @DphiContact – 88594014-15
✅ https://telegram.me/dphico_sales

 

 

آموزش های رایگان ، مجازی و حضوری اتوماسیون صنعتی
نام و شماره همراه خود را وارد کنید تا با شما تماس گرفته شود