طریقه اتصال انکدر به plc های omron‎

طریقه اتصال انکدر به plc های omron‎Reviewed by روح الله رفسنجانی on Dec 15Rating: 5.0طریقه اتصال انکدر به plc های omron‎طریقه اتصال انکدر open collector و Line Drive به plc شرکت omron

۱-طریقه اتصال انکدر open collector به plc شرکت omron

 

نقشه سیم بندی در حالت انکدر NPN

 

omron-plc-open collector-encoder-npn

 

نقشه سیم بندی در حالت انکدر PNP

 

omron-plc-open-collector-encoder-pnp

تنظیمات

وارد شده ومانند شکل زیر تنظیمات مربوط به setting در قسمت شمارنده ۰ را انجام میدهیم.

omron-plc-open-collector-plc-settings

توجه : زمانیکه انکدر Totem pole باشد هر کدام از سیم بندی های بالا جواب میدهد. و میتوانیم یکی از آنها را انتخاب کنیم.
با استفاده از دستور PRV میتوانیم مقدار فعلی شمارنده ۰ یا ۱ را مشاهده کرد. برای این کار کافی است کد زیر را در برنامه وارد کنید. در مثال زیر از شمارنده ۰ استفاده شده است بنابراین ورودی اول این دستور برابر با ۱۰# انتخاب شده است اگر شمارنده ۱ مورد نظر بود از ۱۱# استفاده میشد. ورودی دوم مشخص میکند که باید مقدار فعلی شمارنده خوانده شود. میتوان با استفاده از این دستور هنگامیکه از دستور خروجی پالس استفاده میشود، تعداد پالس هایی که تا حالا فرستاده شده است را مشخص نمود.
ورودی سوم حافظه است که میخواهیم مقدار در آن ذخیره شود. در اینجا D25 مورد استفاده قرار گرفته است.

omron-plc-open-collector-program

۲-طریقه اتصال انکدر Line Drive به plc شرکت omron

برای اتصال انکدر Line Drive کافی است سیم بندی زیر را رعایت کنیم؛ تنظیمات مانند قبل می باشد.

omron-plc-open-collector-line-drive

در هنگام تهیه این مجموعه چون انکدر Line Drive موجود نبود از خروجی پالس Servo Delta استفاده کرده ایم.

omron-plc-open-collector-servo-delta

آموزش های رایگان ، مجازی و حضوری اتوماسیون صنعتی
نام و شماره همراه خود را وارد کنید تا با شما تماس گرفته شود