فروش اجناس امرن ۳G2C7-CPU44-E

C20 PLC

اجناس زیر  در انبار موجود است. جهت تهیه با ما تماس بگیرید.

۱۴PFA
۳G2C7-CN711
۳G2C7-CPU44-E BY OTE*
۳G2C7-MC228 BY OTE*
۳G3IV-PCDBR4090B YASK BRAND
۳G3IV-PERF250WJ680T
۳G3IV-PLF310KB
۳G3MV-P10CDT3-E
۳G3MV-PFI-1030E

 

شماره های تماس :

۸۸۵۹۴۰۱۴

۸۸۵۹۴۰۱۵

آموزش های رایگان ، مجازی و حضوری اتوماسیون صنعتی
نام و شماره همراه خود را وارد کنید تا با شما تماس گرفته شود