منبع تغذیه صنعتی امرن

 

 

◀️ منبع تغذیه صنعتی Omron
◀️ کیفیت فوق العاده – ولتاژهای ۱۲ و ۲۴ ولت
◀️ با قیمت فوق العاده رقابتی

? @DphiContact  – 88594014-15

✅ https://telegram.me/dphico_sales

آموزش های رایگان ، مجازی و حضوری اتوماسیون صنعتی
نام و شماره همراه خود را وارد کنید تا با شما تماس گرفته شود