نمایشگرهای سری NA

NA-Omron-HMI

جدید ترین سری نمایشگرهای Omron سری NA می باشد. این سری از نمایشگرها کنترل سریعتر و موثرتر را فراهم می آورد. این سری از نمایشگرها در ابعاد ۷ تا ۱۵ اینج تولید شده است و در دورنگ مشکی و نقراه ای موجود می باشد.

راهنمای شروع کار با نمایشگرهای سری NA

راهنمای اتصال نمایشگرهای سری NA

راهنمای کار با نمایشگرهای سری NA

راهنمای کار با نرم افرار نمایشگرهای سری NA

 

HMI Product name Specifications
NA5-15W101S NA5-15W ۱۵٫۴ inch wide screen,TFT LCD, 16,770,000 colors(24bit full colour), 1280 dots,frame colour: silver
NA5-15W101S NA5-15W ۱۵٫۴ inch wide screen,TFT LCD, 16,770,000 colors(24bit full colour), 1280 dots,frame colour: black
NA5-12W101S NA5-12W ۱۲٫۱ inch wide screen,TFT LCD, 16,770,000 colors(24bit full colour), 1280 dots,frame colour: silver
NA5-12W101B NA5-12W ۱۲٫۱ inch wide screen,TFT LCD, 16,770,000 colors(24bit full colour), 1280 dots,frame colour: black
NA5-9W001S NA5-9W ۹ inch wide screen,TFT LCD, 16,770,000 colors(24bit full colour), 1280 dots,frame colour: silver
NA5-9W001B NA5-9W ۹ inch wide screen,TFT LCD, 16,770,000 colors(24bit full colour), 1280 dots,frame colour: black
NA5-7W001S NA5-9W ۷ inch wide screen,TFT LCD, 16,770,000 colors(24bit full colour), 1280 dots,frame colour: silver
NA5-7W001S NA5-9W ۷ inch wide screen,TFT LCD, 16,770,000 colors(24bit full colour), 1280 dots,frame colour: black
آموزش های رایگان ، مجازی و حضوری اتوماسیون صنعتی
نام و شماره همراه خود را وارد کنید تا با شما تماس گرفته شود