پروتکل چیست؟

به قوانینی که در یک شبکه برای انتقال داده ها وجود دارد پروتکل می گویند.

در واقع زبان مشترک در یک شبکه را پروتکل می گویند.

دقیقا تفاوت شبکه های مختلف در همین مورد است. تفاوت پروتکل ها موجب تفاوت شبکه ها می شود. قدرت هر شبکه به قدرت پروتکل مربوط می شوند.

شبکه های مختلفی در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد. مانند Profibus, EtherCat, DeviceNet و ….

آموزش های رایگان ، مجازی و حضوری اتوماسیون صنعتی
نام و شماره همراه خود را وارد کنید تا با شما تماس گرفته شود