کارت های Smart Slice

کارت های Smart Slice

کارت های فوق برای شرکت امرن بوده و هوشمند می باشند و دارای قابلیتهایی هستند که به آنها لقب Smart داده شده است. این کارت ها داری توابعی نظیر Scale،Totalizing, alarming و differentiation می باشند. این قابلیت ها باعث می شود برنامه نویسی PLC به شدت کاهش پیدا کند. این کارت ها تنها ۸۴ میلیمتر عرض داشته و دارای قابلیت پشتیبانگیری آسان می باشند.

 

Smart Slice

دانلود اطلاعات فنی Smart Slice

dphico_telegram

آموزش های رایگان ، مجازی و حضوری اتوماسیون صنعتی
نام و شماره همراه خود را وارد کنید تا با شما تماس گرفته شود