کارت APAX-5490 – دارای ۴ پورت ارتباطی RS-232/422/485

کارت APAX-5490 - دارای 4 پورت ارتباطی RS-232/422/485

دانلود اطلاعات فنی

رابط COM 1, COM 2 : RS-232/422/485, COM 3, COM 4: RS-232/422/485
اتصال ۱ x 26-pin clamp-type terminal
ابعاد ۳۰ x 139 x 100 mm
وزن ۱۸۰ g
مصرف برق ۲ W @ 5 VDC
Data Bits ۵, ۶, ۷, ۸
Stop Bits ۱, ۱٫۵, ۲
Parity None, even, odd
Baud Rate ۵۰ bps ~ 230.4 kbps
سیگنال دیتا RS-232: TxD, RxD, RTS, CTS, GND RS-422: Tx+, Tx-, Rx+, RX- RS-485: Data+, Data-
FIFO ۲۵۶ bytes
کنترل جریان DTR/DSR, RTS/CTS, Xon/Xoff
محافظت ESD ۱۵ kV
حفاظت EFT ۲,۵۰۰ VDC
حفاظت ایزولاسیون ۲,۵۰۰ VDC (between COM port and backplane)
دما -۱۰ ~ ۶۰°C (14 ~ 140°F)
دمای ذخیره -۴۰ ~ ۷۰° C
رطوبت ۵ ~ ۹۵%

dphico_telegram

آموزش های رایگان ، مجازی و حضوری اتوماسیون صنعتی
نام و شماره همراه خود را وارد کنید تا با شما تماس گرفته شود