CJ1W-OC211

CJ1W_Digital

این کارت دارای ۱۶ خروجی دیجتال بوده که همگی رله ای می باشند. هر رله خروجی م تواند ۲ آمپر جریان را تامین کند.

هر ۸ خروجی دارای یک ترمینال مشترک هستند بنابراین می توان بر روی یک کارت ۲ ولتاژ مختلف را تامین نمود. این کارت مجهز به ترمینال های پیچی و یا فنری می باشد. بنابراین می توان مستقیما سیم را به آنها متصل نمود و نیازی به واسط ندارد.

 

دانلود اطلاعات فنی

جستجوی اطلاعات فنی در پایگاه داده indus

آموزش های رایگان ، مجازی و حضوری اتوماسیون صنعتی
نام و شماره همراه خود را وارد کنید تا با شما تماس گرفته شود