دوره آموزشی سنسور

سر فصل دوره : • تعریف سنسور و جایگاه آن در سیستمهای اتوماسیون • تعریف سیگنال و انواع آن و نحوه تبدیل آنها به یکدیگر • مزایای سنسورهای بدون تماس…

به خواندن ادامه دهید

آموزش های رایگان ، مجازی و حضوری اتوماسیون صنعتی
نام و شماره همراه خود را وارد کنید تا با شما تماس گرفته شود