استفاده از شبکه مدباس(MODBUS) در PLC های CJ1,CJ2 و CS1

در PLC های CJ1, CJ2 و CS1 کارت های مدباس وجود دارد. در CJ1 یا CJ2 کارتهای CJ1W-SCU21,CJ1W-SCU22,CJ1W-SCU31,CJ1W-SCU32,CJ1W-SCU41,CJ1W-SCU42 و در CS1 کارت های CS1W-SCU21,CS1W-SCU31,CS1W-SCB21,CS1W-SCB41 برای استفاده از مدباس و شبکه…

به خواندن ادامه دهید

آموزش های رایگان ، مجازی و حضوری اتوماسیون صنعتی
نام و شماره همراه خود را وارد کنید تا با شما تماس گرفته شود