دانلود نرم افزار TIA PORTAL V13

از طریق لینک های زیر می توانید نرم افزار TIA PORTAL V13 را دانلود نمایید:

 

دانلود نرم افزار TIA PORTAL V13 قسمت اول (حجم ۶۸۵ مگابایت)

دانلود نرم افزار TIA PORTAL V13 قسمت دوم (حجم ۶۸۵ مگابایت)

دانلود نرم افزار TIA PORTAL V13 قسمت سوم (حجم ۶۸۵ مگابایت)

دانلود نرم افزار TIA PORTAL V13 قسمت چهارم (حجم ۶۸۵ مگابایت)

دانلود نرم افزار TIA PORTAL V13 قسمت پنجم (حجم ۶۸۵ مگابایت)

دانلود نرم افزار TIA PORTAL V13 قسمت ششم (حجم ۶۸۵ مگابایت)

دانلود نرم افزار TIA PORTAL V13 قسمت هفتم (حجم ۶۸۵ مگابایت)

دانلود نرم افزار TIA PORTAL V13 قسمت هشتم (حجم ۶۸۵ مگابایت)

دانلود نرم افزار TIA PORTAL V13 قسمت نهم (حجم ۶۸۲ مگابایت)

 

siemens

نرم افزار زیمنس + امرن + کاتالوگ ها

siemens-omron

جهت خرید نرم افزارها با ما تماس بگیرید:

۸۸۵۹۴۰۱۴

۸۸۵۹۴۰۱۵

آموزش های رایگان ، مجازی و حضوری اتوماسیون صنعتی
نام و شماره همراه خود را وارد کنید تا با شما تماس گرفته شود