PCI-1716

کارت ورودی و خروجی  ۱۶ کاناله، ۱۶ بیتی، ۲۵۰ هزار نمونه در ثانیه

PCI-1716

این کارت دارای ۱۶ کانال بوده که ۸ عدد آن تفاضلی می باشد. دارای نرخ نمونه برداری ۲۵۰ KS/s بوده و قابلیت کالیبراسیون اتوماتیک دارد.

در مجموع این کارت ۱۶ ورودی آنالوگ، ۲ خروجی آنالوگ، ۱۶ ورودی دیجیتال و ۱۶ خروجی دیجیتال دارد.

دانلود اطلاعات فنی

ورودی آنالوگ تعداد ۱۶ SE/8 Diff
نرخ نمونه برداری ۲۵۰ kS/s
دقت ۱۶ bits
ورودی تک قطبی ولتاژ ۰~۱۰, ۰~۵, ۰~۰٫۲۵, ۰~۱٫۲۵
ورودی دو قطبی ولتاژ ±۱۰, ۵, ۲٫۵, ۱٫۲۵, ۰٫۶۲۵
خروجی آنالوگ تعداد ۲
دقت ۱۶ bits
ورودی و خروجی دیجیتال تعداد ورودی ۱۶
تعداد خروجی ۱۶
عمومی باس PCI
زمان سنج و شمارنده دقت ۱۶ bits
پایه زمانی ۱۰ MHz
تعداد ۱

PCI-1716

آموزش های رایگان ، مجازی و حضوری اتوماسیون صنعتی
نام و شماره همراه خود را وارد کنید تا با شما تماس گرفته شود