Toggle Program for Omron and Siemens

omronANDsiemens
سلام دو برنامه ساده زیر نحوه برنامه  نویسی  برای دو برند پر کاربرد در ایران را نشان میدهد که چگونه میتوان با یک ورودی یک خروجی را روشن و خاموش کرد .
برنامه ها درعین سادگی پر کاربرد هسنتد.
شرکت داده پردازان مجری پروژه های اتوماسیون صنعتی  وبرگزار گننده دوره های آموزشی
۸۸۵۹۴۰۱۴-۱۵
دروه آموزشی PLC مقدماتی ۹ الی ۱۱ دی ماه

dphico_telegram

 

 

 دانلود برنامه Omron                                           دانلود برنامه Siemens

 

آموزش های رایگان ، مجازی و حضوری اتوماسیون صنعتی
نام و شماره همراه خود را وارد کنید تا با شما تماس گرفته شود